Drogowe przejście graniczne w Budomierzu przeznaczone jest dla całodobowego, międzynarodowego ruchu osobowego i samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
Drogowe przejście graniczne w Korczowej jest największym przejściem granicznym z Ukrainą i jedynym na Podkarpaciu, gdzie przeprowadza się kontrolę fitosanitarną i weterynaryjną.
Drogowe przejście graniczne w Medyce obsługuje całodobowo ruch graniczny samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz ruch pieszy bez odpraw fitosanitarnych i weterynaryjnych.
Drogowe przejście graniczne w Krościenku obsługuje ruch międzynarodowy samochodów osobowych, mikrobusów i samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 7,5 tony.
Jedyne lotnicze przejście graniczne w województwie podkarpackim położone na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w miejscowości Jasionka w powiecie rzeszowskim.

Przejścia kolejowe

Medyka i Werchrata
Zarządzamy infrastrukturą kolejowych przejść granicznych: Werchrata – Rawa Ruska i Przemyśl – Medyka.

Zadania własne

Administracja

Jesteśmy jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań Wojewody Podkarpackiego w zakresie obsługi przejść granicznych.

Zarządzanie

W obszarze naszych zadań jest zarządzanie infrastrukturą i majątkiem publicznym przy wykorzystaniu rozmaitych zasobów naszej jednostki.

Analiza i planowanie

Stale analizujemy dane związane z funkcjonowaniem przejść i wykorzystujemy je przy planowaniu naszych działań na przyszłość.

Infrastruktura

Dbamy o powierzoną nam infrastrukturę, prowadzimy remonty bieżące i inwestycje, przywiązując szczególną wagę do bezpieczeństwa pracowników i podróżnych.

Zamówienia publiczne

Transparentność i przejrzystość towarzyszy nam przy realizacjach inwestycji, zakupach oraz składaniu zamówień.

Współpraca

W realizacji naszych zadań współpracujemy z różnymi instytucjami i podmiotami, a partnerskie relacje są dla nas kluczowe w kontaktach z nimi.
images
images
images
images
images