Drogowe przejście w Budomierzu

Polsko-ukraińskie drogowe przejście graniczne w Budomierzu zostało otwarte 2 grudnia 2013 r. Budowa przejścia rozpoczęła się w 2010 r. i trwała trzy lata. Inwestycja kosztowała prawie 146 mln zł i była współfinansowana m.in. ze środków unijnych. Otwarte przejście jest czwartym przejściem drogowym na Podkarpaciu, a siódmym na polsko-ukraińskiej granicy państwowej.

Przejście Budomierz-Hruszew jest w całości zlokalizowane po polskiej stronie na terenie o powierzchni ok. 8 ha. Przeznaczone jest dla całodobowego, międzynarodowego ruchu osobowego i samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem ładunków podlegających kontroli weterynaryjnej, fitosanitarnej oraz ładunków niebezpiecznych. W przejściu granicznym usytuowanych jest 9 pasów ruchu na kierunku wjazdowym do Polski  – 5 przeznaczonych do odprawy ruchu osobowego, 2 do ruchu ciężarowego do 3,5 t oraz 2 dla ruch autobusowego. Na kierunku wyjazdowym z RP kontrola graniczna może odbywać się na ośmiu pasach. Infrastruktura przejścia przystosowana jest również do dokonywania odprawy cięższych samochodów do 7,5 tony.

Oprócz głównego budynku administracyjnego wybudowane zostały m.in. punkty odpraw granicznych, budynki przeznaczone do kontroli szczegółowej, garaże, specjalne pomieszczenia dla psów służbowych oraz toalety dla podróżnych bezpośrednio za terenem przejścia. Ponadto przejście posiada własną oczyszczalnię ścieków i ujęcie wody oraz wyposażone jest w wiele nowoczesnych rozwiązań m.in. w elektroniczny dozór i sterowanie ruchem.

[KAMERA NA ŻYWO – Budomierz wyjazd z RP]

Statystyki odpraw

Średni dobowy ruch graniczny na Drogowym Przejściu Granicznym w Budomierzu w 2019 roku:

  • Osoby średniodobowo: 4437 osób
  • W tym przyjazd – 2734
  • Wyjazd – 1703
  • Pojazdy średniodobowo: 1068 pojazdów
  • W tym przyjazd – 574
  • Wyjazd – 494