Drogowe przejście graniczne w Budomierzu przeznaczone jest dla całodobowego, międzynarodowego ruchu osobowego i samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
Drogowe przejście graniczne w Korczowej jest największym przejściem granicznym z Ukrainą i jedynym na Podkarpaciu, gdzie przeprowadza się kontrolę fitosanitarną i weterynaryjną.
Drogowe przejście graniczne w Medyce obsługuje całodobowo ruch graniczny samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz ruch pieszy bez odpraw fitosanitarnych i weterynaryjnych.
Drogowe przejście graniczne w Krościenku obsługuje ruch międzynarodowy samochodów osobowych, mikrobusów i samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 7,5 tony.
Jedyne lotnicze przejście graniczne w województwie podkarpackim położone na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w miejscowości Jasionka w powiecie rzeszowskim.

Przejścia kolejowe

Medyka i Werchrata
Zarządzamy infrastrukturą kolejowych przejść granicznych: Werchrata – Rawa Ruska i Przemyśl – Medyka.