Drogowe przejście w Korczowej

Polsko-Ukraińskie drogowe przejście graniczne Korczowa-Krakowiec utworzono 3 stycznia 1998 r. Jest największym przejściem granicznym z Ukrainą i jedynym na Podkarpaciu, gdzie przeprowadza się kontrolę fitosanitarną i weterynaryjną. Przejście graniczne Korczowa-Krakowiec z odprawami o pełnym zakresie ruchu osobowo-towarowego czynne jest całodobowo.

Przejście w Kroczowej składa się z pięciu pasów odpraw tak na wjeździe, jak i wyjeździe (po dwa dla samochodów osobowych i busów, po dwa dla samochodów ciężarowych i po jednym dla autokarów); budynku głównego; budynku odpraw autokarów; dwóch budynków spedycyjnych na wjeździe i wyjeździe; budynku magazynowego.

Statystyki odpraw

Średni dobowy ruch graniczny na Drogowym Przejściu Granicznym w Korczowej w 2019 roku:

  • Osoby średniodobowo: 10 845 osób
  • W tym przyjazd – 5 309
  • Wyjazd – 5 536
  • Pojazdy średniodobowo: 2 974 pojazdów
  • W tym przyjazd – 1 391
  • Wyjazd – 1 583