Drogowe przejście w Krościenku

Drogowe przejście graniczne Krościenko–Smolnica powstało w 2003 roku. Aktualnie obsługuje całodobowo ruch samochodów osobowych, autobusów i ciężarowych o masie do 7,5 tony. Jest jedynym przejściem na granicy wschodniej, na którym dokonywane są odprawy przez służby polskie i ukraińskie, po jednej stronie granicy.

Przejście w Krościenku składa się z czterech pasów odpraw tak na wjeździe, jak i na wyjeździe (po dwa dla samochodów osobowych i busów; jednego pasa dla samochodów ciężarowych i jednego dla autokarów (na wjeździe i na wyjeździe); budynku głównego oraz dwóch budynków szczegółowej kontroli samochodów (po jednym na wjeździe i wyjeździe).

Kolejowe przejście graniczne w Krościenku zostało otwarte na granicy polsko-ukraińskiej 29 maja 1994 roku dla międzynarodowego ruchu granicznego osób (tylko dla obywateli RP i Ukrainy) bez możliwości odprawy ruchu towarowego. Z dniem 10 marca 2006 roku dokonano rozszerzenia ruchu granicznego o międzynarodowy ruch osobowy. Polska kontrola graniczna dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie granicznym Schengen.

[KAMERA NA ŻYWO – Krościenko wyjazd z RP]

[KAMERA NA ŻYWO – Krościenko wjazd do RP]

Statystyki odpraw

Średni dobowy ruch graniczny na Drogowym Przejściu Granicznym w Krościenku w 2019 roku:

  • Osoby średniodobowo: 3 392 osób
  • W tym przyjazd – 1 755
  • Wyjazd – 1 637
  • Pojazdy średniodobowo: 934 pojazdów
  • W tym przyjazd – 469
  • Wyjazd – 465