Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej

Zajmujemy się obsługą drogowych i kolejowych przejść granicznych z Ukrainą na terenie powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego oraz bieszczadzkiego. Zarządzamy przejściami drogowymi w Korczowej, w Medyce, w Budomierzu i w Krościenku oraz kolejowymi przejściami Medyka – Przemyśl i Werchrata. Obsługujemy także lotnicze przejście graniczne w Jasionce (powiat rzeszowski).

2013

Otwarcie drogowego przejścia w Budomierzu

Polsko-ukraińskie drogowe przejście graniczne w Budomierzu zostało otwarte 2 grudnia 2013 r. po wielu latach starań. Budowa przejścia rozpoczęła się w 2010 r. i trwała trzy lata. Inwestycja kosztowała prawie 146 mln zł i była współfinansowana m.in. ze środków unijnych. Nowo otwarte przejście jest czwartym przejściem drogowym na Podkarpaciu, a siódmym na polsko-ukraińskiej granicy państwowej.

2007

Układ z Schengen to spore zmiany

Na mocy układu z Schengen w dniu 21 grudnia 2007 roku  likwidowano polsko-słowackie przejście graniczne Barwinek-Vyšný Komárnik. Przejścia graniczne z Ukrainą stały się zewnętrznymi przejściami Unii Europejskiej.

2002

Otwarcie drogowego przejścia w Krościeńku

Drogowe przejście graniczne w Krościenku zostało otwarte na granicy polsko-ukraińskiej 20 listopada 2002 roku dla międzynarodowego ruchu samochodów osobowych, mikrobusów i samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony.

1998

Utworzenie przejścia granicznego Korczowa-Krakowiec

Dzięki umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w dniu 3 stycznia 1998 r. utworzono ogólnodostępne przejście graniczne Korczowa-Krakowiec, które wcześniej funkcjonowało wyłącznie dla uproszczonego ruchu granicznego.

1991

Uzyskanie Niepodległości przez Ukrainę

Rada Najwyższa Ukraińskiej SSR  w dniu 24 sierpnia 1991 r. uchwala Deklarację Niepodległości Ukrainy, co otwiera drogę utworzenia polsko-ukraińskich przejść granicznych, które do tej pory były granicami ZSSR.